To see all performances, subscribe to

MileSplit Logo
Join Now

Already a Pro member?

Road

10 Mile Run

2014
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild

10,000 Meter Run

2014
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild

15,000 Meter Run

2014
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed

Half Marathon

2016
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers

Outdoor

800 Meter Run

2007
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2004
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2004
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed

1500 Meter Run

2015
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2011
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2010
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2009
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2009
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2009
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2008
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2007
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2006
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft

1600 Meter Run

2004
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2004
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2004
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2004
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed

One Mile Run

2004
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2004
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2004
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild

3000 Meter Run

2003
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft

3200 Meter Run

2004
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2003
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim

5000 Meter Run

2013
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2012
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2011
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2010
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2009
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2009
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2009
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2009
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2008
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers

Indoor

1000 Meter Run

2007
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2006
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2005
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers

One Mile Run

2014
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2011
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2010
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2009
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2009
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2007
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2004
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2004
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2004
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5

3000 Meter Run

2013
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2011
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2010
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2009
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2009
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2007
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2006
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2004
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers

3200 Meter Run

2004
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim

Two Mile Run

2015
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2012
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim

5000 Meter Run

2009
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2009
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft

CC

5000 Meter Run

2003
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2003
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2003
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2003
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2003
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2003
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2003
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2003
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2003
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2003
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim

6,000 Meter Run

2014
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2008
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2008
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2006
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2005
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2004
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2004
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed