Richland Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
24:36.00 SB Brittany Szczepanik 62nd Varsity Girls
24:37.00 Alexis Dona 63rd Varsity Girls
25:16.00 SB Lindsey Bost 70th Varsity Girls
27:37.00 SB Hannah Devan 91st Varsity Girls
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
17:24.00 Nick Marx 4th Varsity Boys
17:27.00 Julius Eckroth 5th Varsity Boys
18:31.00 Robert Newsom 25th Varsity Boys
19:17.00 Andrew Murtha 39th Varsity Boys
19:48.00 Tyler Fleming 48th Varsity Boys
19:49.00 SB Seth Baronie 49th Varsity Boys
20:44.00 Nate Miller 63rd Varsity Boys