Trinity Clark
University of Akron Akron OH USA
Kane Area Kane PA USA
2018
Throws/Javelin