10:02
Varsity Girls 5K...

07:47
Varsity Boys 5K...

08:48
High School Girls Brown 5K...

08:35
High School Boys Brown 5K...

06:47
Girls Gold (AAA) Race...

09:11
Girls JV 5K...

06:13
Girls Freshman 3K...

08:32
Girls Championship 5K...

10:00
JV Girls Race...

07:58
Girls Gold Race...

09:42
JV Boys Race...

08:32
Varsity Boys Race...

01:10
3A Boys 300 Hurdles Finals Section 1...

00:20
3A Boys 110 Hurdles Prelims Heat 2...

00:43
3A Boys 110 Hurdles Finals Section 1...

01:09
3A Girls 300 Hurdles Finals Section 3...

01:00
3A Girls 300 Hurdles Finals Section 1...

00:34
3A Girls 100 Hurdles Prelims Heat 2...

00:29
3A Girls 100 Hurdles Prelims Heat 1...

00:24
3A Girls 100 Hurdles Finals Section 1...

02:36
3A Girls 800 Finals Section 1...

10:13
3A Girls 4x800 Relay Finals Section 1...

02:46
Girls 800 Finals Section 3...

02:38
Girls 800 Finals Section 2...

01:28
Girls 400 Finals Section 2...

00:44
Girls 200 Finals Section 4...

00:33
Girls 200 Finals Section 2...

01:08
Boys 400 Finals Section 3...

00:47
Boys 200 Finals Section 3...

00:25
Boys 200 Finals Section 2...

10:43
Boys 3200 Finals Section 2...

12:40
Girls 3200 Finals Section 1...

00:23
Girls 100 Hurdles Finals Section 3...

00:22
Girls 100 Finals Section 3...

00:25
Girls 100 Finals Section 2...

00:34
Boys 110 Hurdles Finals Section 2...

00:33
Boys 100 Finals Section 2...

01:11
Girls 4x100 Relay Finals Section 2...

01:08
Boys 4x100 Relay Finals Section 2...

05:08
Boys 1600 Finals Section 2...

06:08
Girls 1600 Finals Section 2...

08:57
Boys 4x800 Relay Finals Section 1...

09:20
Girls 4x800 Relay Finals Section 1...

04:42
High School Girls' 4x400m Relay, Finals 1...

13:18
High School Girls' Distance Medley Relay, Finals 1...

03:00
High School Girls' 4x200m Relay, Finals 1...

01:00
High School Girls' 60m Hurdles, Finals 1...

00:48
High School Girls' 60m Hurdles, Semi-Finals 2...

00:48
High School Boys' 60m Hurdles, Prelims 1...

00:42
High School Girls' 60m Hurdles, Prelims 4...

00:58
Boys 400 Finals Section 1...

00:14
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 4...

00:26
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 3...

00:14
Boys 60 Hurdles Finals Section 2...

03:59
Boys 4x400 Relay Finals Section 3...

08:49
Boys 4x800 Relay Finals Section 2...

15:02
Girls Distance Medley Relay Finals Section 1...

01:59
Girls 4x200 Relay Finals Section 1...

11:08
Division 2 Boys 4x800 Relay Finals Section 1...

03:44
Division 2 Boys 4x400 Relay Finals Section 4...

05:16
Division 2 Boys 1 Mile Finals Section 2...

14:02
Division 2 Boys Distance Medley Relay Finals Section 1...

02:23
Division 2 Boys 800 Finals Section 2...

01:09
Division 2 Boys 400 Finals Section 5...

00:59
Division 2 Boys 200 Finals Section 8...

00:12
Division 2 Boys 60 Hurdles Prelims Heat 3...

00:16
Division 2 Boys 60 Hurdles Prelims Heat 2...

00:16
Division 2 Boys 60 Hurdles Finals Section 2...

00:14
Division 2 Boys 60 Prelims Heat 1...

00:15
Division 2 Boys 60 Finals Section 2...

00:08
Maria Deaviz - 51-10.75...

02:11
Girls 4x200 Relay Finals Section 6...

04:29
Girls 4x400 Relay Finals Section 6...

06:10
Girls 1 Mile Finals Section 3...

04:06
Girls 1K Finals Section 1...

00:19
Girls 60 Hurdles Finals Section 7...

00:21
Girls 60 Hurdles Finals Section 5...

01:07
Girls 400 Finals Section 6...

13:31
Girls Distance Medley Relay Finals Section 1...

08:57
Boys 4x800 Relay Finals Section 2...

11:27
Girls 4x800 Relay Finals Section 1...

12:32
Girls 3K Finals Section 1...

10:36
Boys 3K Finals Section 1...

04:58
Boys 1 Mile Finals Section 2...

06:03
Girls 1 Mile Finals Section 2...

02:59
Girls 800 Finals Section 1...

02:14
Boys 800 Finals Section 2...

02:27
Boys 800 Finals Section 1...

04:32
Girls 4x400 Relay Finals Section 2...

02:05
Girls 4x200 Relay Finals Section 4...

01:46
Boys 4x200 Relay Finals Section 5...

00:29
Boys 200 Finals Section 4...

00:32
Girls 200 Finals Section 4...

01:14
Boys 400 Finals Section 3...

01:11
Girls 400 Finals Section 6...

01:22
Girls 400 Finals Section 3...

00:20
Boys 55 Hurdles Finals Section 4...

00:15
Boys 55 Finals Section 6...

00:21
Girls 55 Hurdles Finals Section 4...

00:22
Girls 55 Hurdles Finals Section 3...

00:16
Girls 55 Finals Section 5...

00:15
Girls 55 Finals Section 3...

07:11
High School Girls' Mile Varsity Girls White Finals 4...

03:18
High School Girls' 800m Freshman Girls White Finals 3...

02:34
High School Girls' 800m Freshman Girls White Finals 2...

03:54
High School Girls' 800m Sophomore Girls White Finals 3...

03:41
High School Girls' 800m Sophomore Girls White Finals 2...

04:00
High School Boys' 400m Freshman Boys White Finals (all)...

37:46
High School Boys' Mile Sophomore Boys White Final 1-6...

47:12
High School Boys' Mile Varsity Boys White Final 1-9...

03:47
High School Boys' 4x400m Relay Varsity Boys Red Finals 2...

02:13
High School Girls' 4x200m Relay Sophomore Girls Finals...

12:19
High School Girls' 4x200m Relay Sophomore Girls Finals 1...

15:49
High School Girls' 4x200m Relay Freshman Girls Finals 1...

04:54
High School Girls' 4x400m Relay Sophomore Girls Finals 1...

05:00
High School Boys' 4x400m Relay Freshman Boys Finals 3...

04:42
High School Boys' 4x400m Relay Freshman Boys Finals 3...

07:24
High School Girls' 4x400m Relay Freshman Girls Finals 1...

10:52
High School Boys' 4x800m Relay Sophomore Boys Finals 1...

11:54
High School Girls' 4x800m Relay Sophomore Girls Finals 1...

10:00
High School Girls' 4x800m Relay Freshman Girls Finals 1...

00:16
Boys 60 Hurdles Finals Section 2...

04:05
Boys 4x400 Relay Finals Section 4...

01:57
Boys 4x200 Relay Finals Section 4...

11:10
Boys 4x800 Relay Finals Section 1...

05:28
Boys 1 Mile Finals Section 3...

02:30
Boys 800 Finals Section 3...

00:32
Boys 200 Finals Section 4...

00:11
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 3...

00:17
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 4...

00:14
Boys 60 Prelims Heat 3...

05:08
Girls 1K Finals Section 1...

02:32
Girls 600 Finals Section 1...

06:40
Girls 1 Mile Finals Section 3...

00:32
Girls 200 Finals Section 10...

00:12
Girls 60 Finals Section 5...

00:18
Girls 60 Hurdles Finals Section 11...

00:17
Girls 60 Hurdles Finals Section 13...

03:01
Girls AAA Highlights...

08:02
Boys AAA Race...

09:22
Girls AAA Race...

07:30
Boys Gold Race...

07:59
Girls Gold Race...

07:32
JV Girls Race...

06:18
Freshmen Girls Race...

00:57
3A Boys 300 Hurdles Finals Section 1...

04:28
3A Girls 4x400 Relay Finals Section 1...

09:51
3A Girls 4x800 Relay Finals Section 1...

01:00
3A Girls 300 Hurdles Finals Section 1...

00:32
3A Girls 100 Hurdles Finals Section 1...

00:34
3A Girls 100 Hurdles Semis Heat 2...

05:39
3A Girls 1600 Finals Section 1...

02:34
3A Girls 800 Finals Section 1...

01:12
3A Girls 400 Finals Section 1...

05:20
High School Girls' 4x400m Relay, Finals 4...

13:32
High School Girls' Distance Medley Relay, Finals 1...

02:46
High School Girls' 4x200m Relay, Finals 1...

02:40
High School Girls' 800m, Finals 2...

02:50
High School Girls' 60m Hurdles, Finals 1...

02:00
High School Girls' 60m Hurdles, Semifinals 2...

00:32
High School Girls' 60m Hurdles, Prelims 2...

06:52
High School Girls' 4x800m Relay, Finals 2...

04:12
Boys 4x400 Relay Finals Section 1...

00:11
Boys 60 Prelims Heat 7...

00:26
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 4...

00:19
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 5...

00:13
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 3...

04:36
Girls 4x400 Relay Finals Section 2...

00:16
Girls 60 Hurdles Prelims Heat 2...

13:54
Girls Distance Medley Relay Finals Section 1...

02:01
Girls 4x200 Relay Finals Section 3...

00:16
Girls 60 Hurdles Finals Section 1...

01:04
Boys 400 Finals Section 7...

02:25
Boys 800 Finals Section 3...

04:22
Boys 4x400 Relay Finals Section 5...

00:28
Boys 200 Finals Section 4...

00:15
Boys 60 Finals Section 1...

00:18
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 5...

00:16
Boys 60 Prelims Heat 3...

00:14
Boys 60 Hurdles Finals Section 2...

00:14
Boys 60 Prelims Heat 5...

01:47
Boys 4x200 Relay Finals Section 5...

01:00
Division 2 Boys 400 Finals Section 6...

09:34
Division 2 Boys 4x800 Relay Finals Section 2...

00:16
Division 2 Boys 60 Prelims Heat 4...

05:58
Division 2 Boys 1 Mile Finals Section 2...

00:16
Division 2 Boys 60 Hurdles Prelims Heat 7...

01:47
Division 2 Boys 4x200 Relay Finals Section 4...

00:30
Division 2 Boys 200 Finals Section 8...

00:16
Division 2 Boys 60 Hurdles Finals Section 1...

03:14
High School Girls' 4x200m Relay Varsity Red, Finals 1...

01:28
High School Girls' 400m Varsity Red, Finals 11...

01:12
High School Girls' 400m Varsity Red, Finals 4...

01:32
High School Girls' 400m Varsity Red, Finals 2...

03:34
High School Girls' 4x200m Relay Freshman Red, Finals 1...

02:16
High School Girls' 4x200m Relay Sophomore Red, Finals 1...

03:02
High School Girls' 4x200m Relay Varsity Red, Prelims 10...

06:44
High School Girls' Mile Freshman Red, Finals 3...

06:14
High School Girls' Mile Freshman Red, Finals 2...

07:04
High School Girls' Mile Sophomore Red, Finals 4...

06:06
High School Girls' Mile Sophomore Red, Finals 3...

05:52
High School Girls' Mile Sophomore Red, Finals 2...

07:08
High School Girls' Mile Varsity Red, Finals 4...

06:02
High School Girls' Mile Varsity Red, Finals 3...

05:52
High School Girls' Mile Varsity Red, Finals 2...

06:00
High School Girls' Mile Varsity Red, Finals 6...

05:58
High School Girls' Mile Varsity Red, Finals 4...

05:48
High School Girls' Mile Varsity Red, Finals 3...

06:00
High School Girls' Mile Varsity Red, Finals 2...

19:33
High School Girls' 800m Freshman Red, Finals 1...

02:58
High School Girls' 800m Sophomore Red, Finals 4...

02:42
High School Girls' 55m Hurdles Varsity Red, Finals 1...

02:42
High School Girls' 800m Sophomore Red, Finals 1...

03:00
High School Girls' 800m Varsity White, Finals 2...

02:56
High School Girls' 800m Varsity Red, Finals 5...

02:46
High School Girls' 800m Varsity Red, Finals 1...

05:12
High School Boys' 4x400m Relay Varsity Red, Finals 4...

11:20
High School Boys' 4x800m Varsity Red, Final 3...

08:24
High School Boys' 4x800m Varsity Red, Final 1...

01:28
High School Boys' 400m Freshman Red, Finals 2...

01:22
High School Boys' 400m Sophomore Red, Finals 2...

01:10
High School Boys' 400m Varsity Red, Finals 11...

01:28
High School Boys' 400m Varsity Red, Finals 7...

01:24
High School Boys' 400m Varsity Red, Finals 2...

07:08
High School Boys' Mile Freshman White, Finals 4...

05:52
High School Boys' Mile Freshman White, Finals 2...

06:04
High School Boys' Mile Freshman White, Finals 1...

05:44
High School Boys' Mile Freshman Red, Finals 6...

05:14
High School Boys' Mile Freshman Red, Finals 5...

04:36
High School Boys' Mile Freshman Red, Finals 2...

05:08
High School Boys' Mile Sophomore White, Finals 2...

04:30
High School Boys' Mile Sophomore White, Finals 1...

05:32
High School Boys' Mile Sophomore Red, Finals 6...

05:18
High School Boys' Mile Sophomore Red, Finals 5...

05:12
High School Boys' Mile Sophomore Red, Finals 2...

09:36
High School Boys' Mile Varsity Blue, Finals 1...

09:34
High School Boys' Mile Varsity White, Finals 1...

05:28
High School Boys' Mile Varsity Red, Finals 6...

04:52
High School Boys' Mile Varsity Red, Finals 5...

04:40
High School Boys' Mile Varsity Red, Finals 2...

00:48
High School Boys' 200m Freshman Red, Prelims 12...

00:52
High School Boys' 200m Sophomore Red, Prelims 12...

00:38
High School Boys' 200m Sophomore Red, Prelims 1...

01:16
High School Boys' 200m Varsity Red, Prelims 12...

01:54
High School Boys' 200m Varsity Red, Prelims 1...

01:14
High School Boys' 55m Hurdles Freshman Red, Finals 1...

03:04
High School Boys' 55m Hurdles Varsity Red, Finals 1...

03:10
High School Boys' 800m Freshman Red, Finals 4...

02:50
High School Boys' 800m Freshman Red, Finals 3...

03:00
High School Boys' 800m Freshman Red, Finals 1...

02:34
High School Boys' 800m Sophomore White, Finals 2...

03:00
High School Boys' 800m Sophomore Red, Finals 4...

02:54
High School Boys' 800m Sophomore Red, Finals 3...

01:48
High School Boys' 800m Sophomore Red, Finals 1...

02:56
High School Boys' 800m Blue, Finals 2...

02:08
High School Boys' 800m White, Finals 2...

02:22
High School Boys' 800m Red, Finals 4...

02:36
High School Boys' 800m Red, Finals 3...

14:38
Girls Distance Medley Relay Finals Section 2...

00:20
Girls 60 Hurdles Finals Section 12...

05:19
Girls 4x400 Relay Finals Section 4...

01:07
Girls 300 Finals Section 1...

00:14
Girls 60 Finals Section 3...

00:26
Girls 60 Hurdles Finals Section 11...

07:06
Girls 1 Mile Finals Section 2...

02:12
Girls 600 Finals Section 1...

04:24
High School Boys' 4x400m Relay Varsity Red, Finals 1...

05:04
High School Girls' 4x400m Relay Varsity Red, Finals 1...

11:10
High School Girls' 4x800m Relay Varsity Red, Finals 1...

03:26
High School Boys' 4x200m Relay Freshman, Finals 2...

02:40
High School Girls' 4x200m Relay Varsity Red, Prelims 3...

02:42
High School Boys' 4x400m Relay Sophomore, Finals 1...

10:38
High School Boys' 4x800m Relay Sophomore, Finals 1...

06:36
Girls 1 Mile Finals Section 2...

00:15
Girls 60 Finals Section 9...

00:19
Girls 60 Hurdles Finals Section 13...

00:51
Girls 300 Finals Section 2...

02:59
Girls 800 Finals Section 4...

14:24
Girls Distance Medley Relay Finals Section 1...

01:13
Girls 400 Finals Section 5...

03:00
Class AAA Girls Highlights...

08:48
AAA Boys Race...

08:26
AAA Girls Race...

11:35
JV Girls Race...

10:11
JV Boys Race...

07:34
Boys Varsity Race...

11:52
Girls Varsity Race...

16:11
High School Girls Brown Race...

12:01
High School Boys Brown Race...

12:21
Girls Gold Race...

05:05
Girls 4x400 Relay Finals Section 2...

13:57
Girls Distance Medley Relay Finals Section 1...

02:47
Girls 4x200 Relay Finals Section 1...

01:17
Girls 200 Finals Section 2...

10:19
Girls 4x800 Relay Finals Section 2...

00:13
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 3...

00:12
Boys 60 Hurdles Finals Section 1...

01:56
Boys 4x200 Relay Finals Section 4...

03:57
Boys 4x400 Relay Finals Section 2...

14:07
Girls Distance Medley Relay Finals Section 1...

00:23
Girls 60 Hurdles Finals Section 1...

00:14
Girls 60 Hurdles Prelims Heat 3...

10:19
Girls 4x800 Relay Finals Section 1...

04:17
Girls 4x400 Relay Finals Section 2...

00:12
Boys 60 Prelims Heat 1...

00:56
Girls 300 Finals Section 1...

02:19
Girls 600 Finals Section 1...

00:14
Girls 60 Hurdles Finals Section 13...

00:16
Girls 60 Hurdles Finals Section 12...

04:25
Girls 4x400 Relay Finals Section 6...

00:14
Girls 60 Finals Section 8...

01:03
Boys 400 Finals Section 6...

00:13
Boys 55 Hurdles Finals Section 1...

00:12
Boys 55 Hurdles Prelims Heat 2...

00:14
Boys 55 Hurdles Prelims Heat 7...

00:12
Boys 55 Prelims Heat 14...

Training Videos

More Videos
05:30
ALBERTO SALAZAR: You're Never Too Young To Train At A High L...

01:35
TECHNIQUE: Dawn Harper-Nelson - Recovery After Hitting A Hurdle

00:16
ADAM NELSON - Technique - Full Rotational Throw...