Forest City Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
20:42.80 SB Rachel Korty 2nd Varsity Girls
26:28.40 Veronica Moyer 56th Varsity Girls
26:35.80 SB Mikaela Jarrett 57th Varsity Girls
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
18:30.60 SB Mathew Korty 21st Varsity Boys
23:26.80 SB Cameron Brucher 96th Varsity Boys
23:38.20 SB Chris Engler 97th Varsity Boys
25:08.40 SB Quinn Kovaleski 102nd Varsity Boys
29:09.30 SB Mark Tregidgo 107th Varsity Boys