00:28
Varsity Girls 100 Prelims Heat 3
Apr 18, 2019
00:23
Varsity Girls 100 Finals Section 1
Apr 17, 2019
00:30
Girls 200 Finals Section 6
Apr 13, 2019
00:32
High School Girls' 60m, Prelims 2
Feb 24, 2019
00:14
Girls 60 Finals Section 1
Feb 15, 2019
00:18
Girls 60 Prelims Heat 1
Feb 15, 2019
00:40
Girls 200 Finals Section 1
Feb 15, 2019
00:33
Girls 200 Finals Section 7
Feb 03, 2018