10:15
JV Boys 5K...

07:34
Varsity Boys 5K...

08:27
Varsity Girls 5K...

06:56
Girls Challenge Race...

06:03
Boys Challenge Race...

02:13
3A Boys 800 Finals Section 2...

00:36
3A Boys 200 Prelims Heat 2...

00:46
3A Boys 200 Finals Section 1...

00:20
3A Boys 110 Hurdles Prelims Heat 2...

00:43
3A Boys 110 Hurdles Finals Section 1...

04:00
3A Boys 4x400 Relay Finals Section 2...

01:15
3A Boys 4x100 Relay Finals Section 2...

01:06
3A Girls 4x100 Relay Finals Section 2...

00:58
Boys 400 Finals Section 9...

00:55
Boys 400 Finals Section 8...

00:50
Boys 300 Hurdles Finals Section 4...

00:47
Boys 300 Hurdles Finals Section 1...

02:13
Boys 800 Finals Section 3...

02:46
Girls 800 Finals Section 3...

00:44
Girls 200 Finals Section 4...

00:33
Girls 200 Finals Section 2...

00:42
Boys 200 Finals Section 4...

10:43
Boys 3200 Finals Section 2...

00:32
Girls 100 Hurdles Finals Section 2...

00:22
Girls 100 Finals Section 3...

00:25
Girls 100 Finals Section 2...

01:11
Girls 4x100 Relay Finals Section 2...

06:08
Girls 1600 Finals Section 2...

02:19
Boys 800 Finals Section 2...

02:37
Boys 800 Finals Section 1...

02:41
Girls 800 Finals Section 2...

01:23
Girls 400 Finals Section 2...

00:50
Boys 300 Hurdles Finals Section 3...

00:56
Boys 300 Hurdles Finals Section 2...

01:10
Girls 300 Hurdles Finals Section 1...

00:35
Girls 200 Finals Section 3...

00:42
Girls 200 Finals Section 2...

00:38
Boys 200 Finals Section 4...

00:37
Boys 200 Finals Section 3...

01:01
Boys 4x100 Relay Finals Section 1...

01:04
Girls 4x100 Relay Finals Section 1...

00:30
Girls 100 Hurdles Finals Section 1...

00:25
Boys 110 Hurdles Finals Section 1...

06:20
Girls 1600 Finals Section 1...

05:01
Boys 1600 Finals Section 2...

10:44
Girls 4x800 Relay Finals Section 1...

00:26
Girls 100 Hurdles Prelims Heat 1...

00:24
Boys 110 Hurdles Prelims Heat 2...

00:21
Boys 100 Prelims Heat 3...

00:19
Girls 100 Prelims Heat 1...

00:31
Boys 110 Hurdles Prelims Heat 3...

00:24
Girls 100 Prelims Heat 3...

00:16
Boys 100 Prelims Heat 4...

02:18
High School Boys' 60m, Finals 1...

01:36
High School Boys' 60m, Prelims 3...

00:26
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 3...

00:15
Boys 60 Prelims Heat 2...

00:09
Boys 60 Finals Section 1...

09:24
Boys 4x800 Relay Finals Section 1...

01:47
Boys 4x200 Relay Finals Section 7...

12:38
Boys Distance Medley Relay Finals Section 1...

02:01
Girls 4x200 Relay Finals Section 5...

02:35
Girls 800 Finals Section 2...

00:35
Girls 200 Finals Section 1...

03:54
Division 1 Boys 4x400 Relay Finals Section 3...

01:50
Division 1 Boys 4x200 Relay Finals Section 5...

02:53
Division 1 Boys 800 Finals Section 1...

00:30
Division 1 Boys 200 Finals Section 5...

00:15
Division 1 Boys 60 Hurdles Prelims Heat 1...

00:16
Division 1 Boys 60 Prelims Heat 2...

00:17
Division 1 Boys 60 Finals Section 2...

11:07
Division 1 Boys 3K Finals Section 1...

05:02
Girls 4x400 Relay Finals Section 4...

06:10
Girls 1 Mile Finals Section 3...

00:38
Girls 200 Finals Section 6...

00:12
Girls 60 Hurdles Finals Section 10...

00:13
Girls 60 Finals Section 13...

07:24
High School Girls' Mile Varsity Girls White Finals 2...

14:59
High School Boys' 4x200m Relay Varsity Boys White Finals (al...

04:17
Boys Sprint Medley Relay Finals Section 4...

02:47
Boys 800 Finals Section 2...

01:04
Boys 400 Finals Section 5...

00:37
Boys 200 Finals Section 2...

00:27
Boys 60 Hurdles Finals Section 1...

00:22
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 3...

00:12
Boys 60 Prelims Heat 6...

02:30
Boys 4x200 Relay Finals Section 3...

00:20
Boys 60 Hurdles Finals Section 1...

04:42
Boys 4x400 Relay Finals Section 5...

01:49
Boys 4x200 Relay Finals Section 6...

10:34
Boys 4x800 Relay Finals Section 2...

05:28
Boys 1 Mile Finals Section 3...

00:33
Boys 200 Finals Section 3...

00:32
Boys 200 Finals Section 4...

00:17
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 4...

00:15
Boys 60 Prelims Heat 6...

05:08
Girls 1K Finals Section 1...

02:32
Girls 600 Finals Section 1...

06:40
Girls 1 Mile Finals Section 3...

04:55
Girls 4x400 Relay Finals Section 6...

00:39
Girls 200 Finals Section 9...

00:17
Girls 60 Finals Section 1...

00:16
Girls 60 Hurdles Finals Section 2...

00:13
Girls 60 Hurdles Finals Section 1...

08:02
Boys AAA Race...

09:22
Girls AAA Race...

07:36
JV Boys 5K...

10:15
Varsity Girls 5K...

08:00
Varsity Boys 5K...

07:43
JV Boys Race...

06:52
Freshmen Boys Race...

08:17
Boys Challenge Race...

10:34
Girls Challenge Race...

07:30
Boys Gold Race...

07:59
Girls Gold Race...

10:03
Freshman Girls & Boys 5K...

16:01
Senior Girls & Boys 5K...

17:31
Junior Girls & Boys 5K...

12:50
Sophomore Girls & Boys 5K...

12:54
Senior Boys & Girls 5K...

13:30
Junior Boys & Girls 5K...

13:00
Sophomore Boys & Girls 5K...

13:21
Freshman Boys & Girls 5K...

04:14
3A Boys 4x400 Relay Finals Section 1...

00:18
3A Boys 100 Semis Heat 1...

00:34
3A Boys 200 Semis Heat 1...

00:30
3A Boys 200 Semis Heat 2...

00:19
3A Boys 100 Semis Heat 2...

00:55
3A Boys 4x100 Relay Finals Section 1...

00:25
3A Boys 100 Finals Section 1...

02:12
3A Boys 800 Finals Section 1...

00:39
3A Boys 200 Finals Section 1...

04:28
3A Girls 4x400 Relay Finals Section 1...

01:11
3A Girls 4x100 Relay Finals Section 1...

00:26
3A Girls 100 Finals Section 1...

00:22
3A Girls 100 Semis Heat 2...

00:29
3A Girls 100 Semis Heat 1...

00:36
3A Girls 200 Finals Section 1...

02:34
3A Girls 800 Finals Section 1...

01:12
3A Girls 400 Finals Section 1...

00:49
3A Girls 200 Semis Heat 1...

06:34
Varsity Girls 1600 Finals Section 1...

04:51
Varsity Boys 1600 Finals Section 1...

02:05
Varsity Boys 4x100 Relay Finals Section 4...

02:03
Varsity Girls 400 Finals Section 10...

02:38
Varsity Boys 800 Finals Section 6...

02:45
Varsity Girls 800 Finals Section 5...

05:18
High School Boys' 4x400m Relay, Finals 1...

02:18
High School Boys' 800m, Finals 4...

02:52
High School Boys' 800m, Finals 2...

02:54
High School Girls' 800m, Finals 2...

01:18
High School Boys' 300m Hurdles, Finals 6...

00:54
High School Boys' 300m Hurdles, Finals 3...

01:06
High School Girls' 300m Hurdles, Finals 3...

01:12
High School Girls' 300m Hurdles, Finals 2...

01:18
High School Boys' 400m, Finals 1...

01:18
High School Girls' 4x100m Relay, Finals 3...

09:46
High School Boys' 4x800m Relay, Finals 1...

12:06
High School Girls' 4x800m Relay, Finals 1...

00:54
High School Men's 200m, Prelims 4...

00:24
High School Men's 200m, Prelims 1...

00:30
High School Women's 200m, Prelims 8...

00:48
High School Women's 200m, Prelims 2...

00:24
High School Men's 100m, Prelims 6...

00:30
High School Men's 100m, Prelims 3...

00:30
High School Women's 100m, Prelims 3...

00:36
High School Men's 110m Hurdles, Prelims 4...

00:36
High School Men's 110m Hurdles, Prelims 3...

04:40
High School Boys' 4x400m Relay, Finals 2...

05:20
High School Girls' 4x400m Relay, Finals 4...

02:26
High School Boys' 4x200m Relay, Finals 5...

03:34
High School Girls' 4x200m Relay, Finals 5...

02:56
High School Boys' 200m, Finals 2...

05:38
High School Girls' 200m, Finals 4...

02:40
High School Girls' 800m, Finals 2...

02:22
High School Girls' 400m, Finals 3...

02:00
High School Boys' 60m, Semifinals 1...

02:04
High School Boys' 60m, Prelims 4...

00:14
Boys 60 Prelims Heat 3...

09:36
Boys 4x800 Relay Finals Section 1...

04:12
Boys 4x400 Relay Finals Section 1...

00:13
Boys 60 Finals Section 1...

00:16
Boys 60 Prelims Heat 4...

02:07
Girls 4x200 Relay Finals Section 6...

02:21
Boys 800 Finals Section 4...

03:50
Boys 4x400 Relay Finals Section 6...

00:32
Boys 200 Finals Section 10...

00:32
Boys 200 Finals Section 9...

00:16
Boys 60 Prelims Heat 10...

01:47
Boys 4x200 Relay Finals Section 8...

03:46
Division 1 Boys 4x400 Relay Finals Section 5...

09:25
Division 1 Boys 4x800 Relay Finals Section 2...

00:10
Division 1 Boys 60 Prelims Heat 4...

10:30
Division 1 Boys 3K Finals Section 2...

00:13
Division 1 Boys 60 Hurdles Prelims Heat 5...

00:11
Division 1 Boys 60 Finals Section 2...

00:28
Division 1 Boys 200 Finals Section 6...

01:03
Division 1 Boys 400 Finals Section 6...

05:44
Division 1 Boys 1 Mile Finals Section 1...

12:07
Division 1 Boys Distance Medley Relay Finals Section 2...

04:50
High School Girls' 4x400m Relay Varsity Red, Finals 1...

03:14
High School Girls' 4x200m Relay Varsity Red, Finals 1...

03:34
High School Girls' 4x200m Relay Freshman Red, Finals 1...

02:16
High School Girls' 4x200m Relay Sophomore Red, Finals 1...

06:14
High School Girls' Mile Freshman Red, Finals 2...

05:52
High School Girls' Mile Sophomore Red, Finals 2...

05:52
High School Girls' Mile Varsity Red, Finals 2...

06:44
High School Girls' Mile Varsity Red, Finals 8...

06:00
High School Girls' Mile Varsity Red, Finals 2...

19:33
High School Girls' 800m Freshman Red, Finals 1...

02:42
High School Girls' 800m Sophomore Red, Finals 1...

02:46
High School Girls' 800m Varsity Red, Finals 1...

03:46
High School Boys' 4x400m Relay Varsity Red, Finals 2...

11:20
High School Boys' 4x800m Varsity Red, Final 3...

04:06
High School Boys' 400m Freshman Red, Finals 5...

01:32
High School Boys' 400m Freshman Red, Finals 4...

01:28
High School Boys' 400m Freshman Red, Finals 2...

01:22
High School Boys' 400m Sophomore Red, Finals 2...

02:48
High School Boys' 4x200m Relay Varsity Red, Finals 1...

01:16
High School Boys' 400m Varsity Red, Finals 10...

01:04
High School Boys' 400m Varsity Red, Finals 5...

01:24
High School Boys' 400m Varsity Red, Finals 4...

01:24
High School Boys' 400m Varsity Red, Finals 2...

02:12
High School Boys' 4x200m Relay Freshman Red, Finals 1...

01:52
High School Boys' 4x200m Relay Sophomore Red, Finals 1...

06:02
High School Boys' Mile Freshman White, Finals 3...

06:04
High School Boys' Mile Freshman White, Finals 1...

11:20
High School Boys' Mile Sophomore White, Finals 3...

04:30
High School Boys' Mile Sophomore White, Finals 1...

05:32
High School Boys' Mile Varsity Blue, Finals 4...

05:26
High School Boys' Mile Varsity Blue, Finals 3...

09:34
High School Boys' Mile Varsity White, Finals 1...

02:28
High School Boys' 200m Freshman Red, Finals 1...

02:20
High School Boys' 200m Sophomore Red, Finals 1...

03:28
High School Boys' 200m Varsity Red, Finals 1...

00:52
High School Boys' 200m Freshman Red, Prelims 8...

00:46
High School Boys' 200m Freshman Red, Prelims 5...

00:50
High School Boys' 200m Freshman Red, Finals 1...

00:48
High School Boys' 200m Sophomore Red, Prelims 8...

00:32
High School Boys' 200m Sophomore Red, Prelims 5...

00:46
High School Boys' 200m Sophomore Red, Prelims 3...

08:02
High School Boys' 200m Varsity Blue, Finals 1...

01:06
High School Boys' 200m Varsity Red, Prelims 8...

00:58
High School Boys' 200m Varsity Red, Prelims 5...

00:52
High School Boys' 200m Varsity Red, Prelims 3...

01:10
High School Boys' 800m Freshman Red, Finals 5...

02:50
High School Boys' 800m Freshman Red, Finals 3...

03:46
High School Boys' 800m Sophomore White, Finals 5...

02:38
High School Boys' 800m Sophomore White, Finals 4...

02:34
High School Boys' 800m Sophomore White, Finals 2...

02:58
High School Boys' 800m Sophomore White, Finals 1...

02:12
High School Boys' 800m Sophomore Red, Finals 5...

02:54
High School Boys' 800m Sophomore Red, Finals 3...

03:04
High School Boys' 800m Blue, Finals 4...

02:56
High School Boys' 800m Blue, Finals 2...

02:16
High School Boys' 800m Blue, Finals 1...

03:04
High School Boys' 800m White, Finals 5...

02:26
High School Boys' 800m White, Finals 4...

02:08
High School Boys' 800m White, Finals 2...

02:56
High School Boys' 800m White, Finals 1...

02:48
High School Boys' 800m Red, Finals 5...

02:36
High School Boys' 800m Red, Finals 3...

00:18
Girls 60 Prelims Heat 6...

01:55
Girls 4x200 Relay Finals Section 4...

00:14
Girls 60 Hurdles Prelims Heat 3...

01:10
Girls 400 Finals Section 6...

02:22
Boys 800 Finals Section 2...

06:18
Girls 1 Mile Finals Section 2...

00:56
Boys 400 Finals Section 9...

00:15
Girls 60 Hurdles Prelims Heat 5...

02:29
Girls 800 Finals Section 4...

00:13
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 5...

00:17
Boys 60 Prelims Heat 6...

05:33
Boys 1 Mile Finals Section 2...

01:05
Girls 400 Finals Section 10...

00:30
Girls 200 Finals Section 12...

11:50
Girls 3K Finals Section 2...

00:32
Girls 200 Finals Section 10...

00:58
Boys 400 Finals Section 7...

02:53
Girls 800 Finals Section 2...

00:27
Boys 200 Finals Section 12...

00:18
Boys 60 Finals Section 1...

00:11
Boys 60 Prelims Heat 1...

01:39
Boys 4x200 Relay Finals Section 4...

00:13
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 2...

00:27
Girls 60 Hurdles Finals Section 12...

00:14
Girls 60 Finals Section 8...

17:02
Girls Distance Medley Relay Finals Section 2...

02:00
Girls 600 Finals Section 2...

00:19
Girls 60 Hurdles Finals Section 11...

00:50
Girls 300 Finals Section 3...

14:29
Championship Girls 5K...

03:00
Class AAA Girls Highlights...

08:48
AAA Boys Race...

08:26
AAA Girls Race...

09:49
Boys JV Race...

10:29
Girls JV Race...

09:16
Girls Varsity Race...

06:17
Boys Varsity Race...

10:29
Boys Gold Race...

12:21
Girls Gold Race...

00:47
3A Girls 300 Hurdles Finals Section 1...

02:27
Boys 4x200 Relay Finals Section 3...

02:53
Girls 4x200 Relay Finals Section 5...

01:29
Boys 200 Finals Section 2...

01:17
Girls 200 Finals Section 4...

03:09
Girls 800 Finals Section 2...

01:19
Boys 60 Hurdles Finals Section 1...

02:32
Boys 60 Semis Heat 2...

01:44
Boys 60 Semis Heat 1...

01:51
Boys 60 Hurdles Semis Heat 1...

01:14
Boys 60 Prelims Heat 2...

01:16
Boys 60 Prelims Heat 3...

01:04
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 4...

00:13
Boys 60 Hurdles Finals Section 2...

00:14
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 2...

00:20
Boys 60 Prelims Heat 2...

00:14
Boys 60 Finals Section 2...

00:31
Girls 200 Finals Section 6...

02:35
Girls 800 Finals Section 2...

00:15
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 4...

00:11
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 6...

04:00
Boys 4x400 Relay Finals Section 3...

10:48
Boys 4x800 Relay Finals Section 1...

00:13
Boys 60 Finals Section 2...

00:12
Boys 60 Prelims Heat 3...

00:18
Boys 60 Hurdles Finals Section 2...

04:14
Girls Long Jump Finals Flight 1...

00:33
Girls 60 Hurdles Finals Section 2...

02:19
Girls 600 Finals Section 1...

03:52
Girls 1K Finals Section 1...

11:21
Girls 3K Finals Section 3...

00:21
Girls 60 Hurdles Finals Section 8...

00:15
Girls 60 Hurdles Finals Section 10...

00:36
Girls 200 Finals Section 12...

00:17
Girls 60 Finals Section 7...

01:19
Girls 400 Finals Section 12...

02:27
Girls 800 Finals Section 5...

00:34
Girls 200 Finals Section 6...

00:32
Girls 200 Finals Section 11...

00:12
Girls 60 Prelims Heat 8...

00:15
Girls 60 Hurdles Prelims Heat 7...

00:18
Girls 60 Hurdles Prelims Heat 6...

00:25
Boys 200 Finals Section 10...

00:17
Boys 60 Finals Section 1...

00:12
Boys 60 Prelims Heat 6...

00:10
Boys 60 Prelims Heat 7...

00:17
Boys 60 Hurdles Finals Section 1...

00:13
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 4...

06:03
Girls 1 Mile Heat 2...

05:27
Girls Sprint Medley Relay Heat 3...

00:13
Girls 60 Prelims Heat 3...

01:21
Girls 400 Heat 5...

02:47
Girls 800 Heat 3...

04:28
Boys Sprint Medley Relay Heat 4...

02:03
Girls 4x200 Heat 5...

01:54
Boys 4x200 Heat 4...

11:09
Boys 4x800 Heat 2...

00:14
Boys 60 Hurdles Finals - Garland (US#1) 7.88...

00:13
Boys 60 Hurdles Prelims Heat 1...

Training Videos

More Videos
00:16
ADAM NELSON - Technique - Full Rotational Throw...

02:43
ASHTON EATON: Technique | The Pole Vault...

02:37
NICK SYMMONDS: Technique | Adjusting 800 Strategy Mid Race...