KIPP DuBois Collegiate Academy Philadelphia, PA, USA

KIPP DuBois Collegiate Academy

5070 Parkside Ave Philadelphia, PA, USA

Roster

Coaches