Shady Side Academy Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
20:06.54 SB Emily Lamm 5th Girls Varsity
21:31.67 SB Mackenzie Klinvex 21st Girls Varsity
22:39.34 SB Ali Sarner 41st Girls Varsity
23:03.62 SB Alexandra Janczewska 51st Girls Varsity
24:28.33 SB Kristen Olander 86th Girls Varsity
24:42.49 SB Rebecca Roman 91st Girls Varsity
24:43.46 SB Rebkah Tesfamariam 9th Grils JV
25:07.66 SB Alexandra Smith 96th Girls Varsity
25:47.49 SB Shamika Dighe 20th Grils JV
27:16.42 SB Christiana Jueng 32nd Grils JV
27:23.03 SB Katie Natoli 34th Grils JV
30:34.09 SB Heather Hafften 56th Grils JV
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
16:53.26 SB Jack Bagamery 8th BoysVarsity
18:00.62 SB Maxwell Young 23rd BoysVarsity
18:34.43 SB David Lembersky 46th BoysVarsity
18:56.16 SB Zac Prizant 60th BoysVarsity
19:26.68 SB Adi Krupski 75th BoysVarsity
19:55.01 SB Nolan Wise 91st BoysVarsity
20:13.35 SB Matt Ferree 26th Boys JV
20:16.58 SB Joseph McMahon 28th Boys JV
20:47.62 SB Max Prizant 119th BoysVarsity
21:37.64 SB Rohit Joshi 49th Boys JV
21:54.09 SB Paul Steenkiste 55th Boys JV
22:02.95 SB Brian Hannon 58th Boys JV
23:34.87 SB Max Juriga 79th Boys JV
23:52.98 SB Noah Harchelroad 85th Boys JV
24:06.05 SB Shaun Gohel 87th Boys JV